Điều ước quốc tế lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt
Tìm kiếm đơn giản Tìm kiếm nâng cao

Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hành

Hiệp định kết nối đường sắt giữa Việt Nam - Campuchia đã được ký tại Hà Nội vào ngày 04/11/2018 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Vương Quốc Campuchia, có hiệu lực từ ngày 04/11/2008

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Lào về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn

Nghị định thư Hội nghị đường sắt biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 42 giữa Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc

108/2016/QH13

Luật Điều ước quốc tế

9/4/2016

QUY TẮC CHI TIẾT LÀM VIỆC CỦA HIỆP ĐỊNH LIÊN VẬN HÀNG HÓA ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ (OSJD)

01/11/1951

HIỆP ĐỊNH VỀ LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (OSJD)

1/5/2008

QUY TẮC CHI TIẾT LÀM VIỆC CỦA HIỆP ĐỊNH LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (OSJD)

1/5/2008

HIỆP ĐỊNH ĐƯỜNG SẮT BIÊN GIỚI VIỆT -TRUNG

1992

BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ VIỆC THÀNH LẬP HIỆP HỘI ĐƯỜNG SẮT MÊ CÔNG MỞ RỘNG

8/2014

HIỆP ĐỊNH VỀ QUY TẮC THANH TOÁN TRONG LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ (OSJD)

01/07/2014
62/1999/QĐ-CTN

HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO HÀNG HOÁ QUÁ CẢNH

4/6/1999
1