http://vnra.gov.vn/van-ban

Cải cách hành chính

Một số văn bản về tổ chức của Cục ĐSVN

Một số văn bản về tổ chức của Cục ĐSVN
Cải cách thủ tục hành chính làm nên diện mạo mới của ngành Đường sắt

Cải cách thủ tục hành chính làm nên diện mạo mới của ngành Đường sắt

Bên cạnh việc thực hiện trọng tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính được cấp trên giao, việc đưa hệ thống vé tàu điện tử (VTĐT) vào hoạt động được xem là bước đột phá của ngành Đường sắt Việt Nam trong những năm gần đây.

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định số 4504/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải
1