http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 06/01/2022

Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Sáng 5/1, Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2021 của Cục ĐSVN 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Phạm Hoài Phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và toàn thể lãnh đạo, công chức Cục ĐSVN.

Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Cục ĐSVN, Cục trưởng Vũ Quang Khôi cho biết, trong bối cảnh đất nước và ngành GTVT gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên được sự quan tâm của Bộ GTVT, sự phối hợp của các cơ quan, các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, Cục ĐSVN đã đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các mặt công tác. 

Trong năm 2021, Cục ĐSVN đã hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu: Công tác xây dựng văn bản QPPL; nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch, đề án, các dự án, đề xuất đầu tư đề án; công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, phòng chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo TTATGTĐS; Công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt và quản lý Hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS đã được thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng kế hoạch, tiến độ. Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, môi trường năm 2021.

Cục trưởng Cục ĐSVN Vũ Quang Khôi báo cáo kết quả công tác năm 2021
và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022

Cụ thể, Cục ĐSVN đã hoàn thành Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT đã tổ chức công bố theo quy định; hoàn thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cục đã trình Bộ GTVT xem xét chấp thuận Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận kết quả dự án. Rà soát, đề nghị Bộ GTVT cho phép lập 05 quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch 12 ga đường sắt quốc gia hiện có trong đô thị, ga đầu mối đường sắt quốc gia, ga liên vận quốc tế để quản lý quỹ đất cho phát triển đường sắt và triển khai đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án theo thứ tự ưu tiên. Đã hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành để Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư. Hoàn thành và công bố 04 TCVN; rà soát cập nhật điều chỉnh 06 TCCS liên quan đến công tác quản lý bảo trì KCHT Đường sắt. 

Trong công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải đường sắt, Cục đã chủ trì xây dựng, trình Bộ GTVT ban hành 04 Quyết định hướng dẫn tạm thời đối với hoạt động vận tải đường sắt bảo đảm tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các giai đoạn. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong vận tải đường sắt. Đã thực hiện 197 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất tại các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt; ban hành theo thẩm quyền trên 60 văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp đường sắt triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành về công tác điều hành vận tải, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và các cấp để đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa thích ứng, linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức 04 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt.

Cục ĐSVN đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đối với Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời, góp phần tích cực để Bộ GTVT bàn giao cho TP. Hà Nội đưa tuyến ĐSĐT này vào vận hành, khai thác theo đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục ĐSVN đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn chính quyền địa phương, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGTĐS; tai nạn giao thông đường sắt tiếp tục giảm sâu trên cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020: Số vụ 140 vụ, giảm 27 vụ (-16%); số người chết 70 người, giảm 10 người (-13%), số người bị thương 71 người, giảm 24 người (-25%).

Cục đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, phát hiện, ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đường sắt theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận, đánh giá cao Cục Đường sắt VN đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác năm 2021, đóng góp vào thành tích chung của Ngành GTVT. 

Thứ trưởng đánh giá, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện nhiệm vụ, nhưng Cục Đường sắt VN phát huy vai trò là cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực đường sắt đã có nhiều giải pháp và hoàn thành khối lượng lớn công việc. Nổi bật là đã làm tốt công tác lập quy hoạch mạng lưới đường sắt; tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; kiện toàn bộ máy, đáp ứng được các nhiệm vụ công tác mới như quản lý vốn bảo trì thông qua hợp đồng đặt hàng, tiêu chuẩn, định mức... Công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số cũng đã đạt được những bước tiến tích cực.

Theo Thứ trưởng, năm 2022 sẽ tiếp tục là năm khó khăn đối với lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là vận tải. Vận tải hành khách vẫn bị ảnh hưởng, vận tải hàng hóa tuy có tăng trưởng tốt nhưng cũng bị hạn chế bởi thiếu phương tiện, bãi hàng, kho ga chưa đạt tiêu chuẩn, thiếu kết nối... Do đó, để khai thác tốt hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy vận tải, Thứ trưởng đề nghị Cục ĐSVN vẫn phải xác định đúng, rõ vai trò của các chủ thể quản lý Nhà nước, doanh nghiệp trong quản lý, khai thác KCHT đường sắt; tiếp tục phát huy các giải pháp, kết quả đã đạt được, thể hiện vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực đường sắt; giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc, qua đó tác động thay đổi nhận thức của xã hội đối với lĩnh vực đường sắt để có được nguồn lực đầu tư tương xứng. Đồng thời chủ động, tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư” sớm được phê duyệt, làm cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho thực hiện các công tác liên quan, trong đó có triển khai vốn bảo trì hàng năm, cho thuê KCHT đường sắt. Xây dựng cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó đề xuất nguồn lực thực hiện, cơ chế xã hội hóa đầu tư hạ tầng. Tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, số hóa về kết cấu hạ tầng đường sắt. Công tác quản lý vốn bảo trì phải dần chuẩn hóa, bài bản…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Cục trưởng Cục ĐSVN Vũ Quang Khôi đề nghị toàn thể lãnh đạo, công chức sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện ngay trong tháng 1, phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng ủy Cục ĐSVN trao tặng Giấy khen cho các đảng viên

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Cục trưởng Cục ĐSVN trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể

có thành tích trong phong trào thi đua năm 2021

Cục trưởng Cục ĐSVN trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích

trong phong trào thi đua năm 2021

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục ĐSVN đã trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 29 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2021; trao Giấy khen của Đảng ủy Cục cho 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, Công đoàn Cục ĐSVN đã phát động thi đua trong CBCC, VC với mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, công tác; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Cục ĐSVN, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Nguồn www.mt.gov.vn