http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 14/01/2021

Cục Đường sắt Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cục Đường sắt Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021
Sáng 13/1, Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 của Cục ĐSVN, Cục trưởng Vũ Quang Khôi cho biết, các nhiệm vụ của Cục đều đạt chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Cụ thể, Cục đã chủ động đề xuất kế hoạch, xây dựng các dự thảo thông tư bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ. Đã trình Bộ GTVT 5 văn bản, đề nghị thẩm định, ban hành. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các địa phương đạt yêu cầu về kế hoạch và mục tiêu tuyên truyền.

Các nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch của Cục đã và đang đạt yêu cầu. Các đề án đều được xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng lộ trình và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 1 Đề án, Bộ GTVT đã phê duyệt 1 Đề án và thông qua trình Thủ tướng Chính phủ 1 Đề án. Các dự án, đề xuất đầu tư của Cục đều được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động vận tải đường sắt tiếp tục đạt hiệu lực, hiệu quả, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt.

Công tác quản lý Nhà nước về KCHT đường sắt tiếp tục được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đường sắt. Cục Đường sắt VN hoàn thành nhiệm vụ Bộ GTVT giao trong công tác thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, giám sát các công trình sữa chữa, bảo trì KCHT đường sắt đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chủ động, kịp thời triển khai và trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp đường sắt xử lý khắc phục các đợt bão lũ, thiên tai xảy ra đảm bảo an toàn cho chạy tàu, cho người lao động và thông tuyến một cách nhanh nhất.

Cục trưởng Cục ĐSVN Vũ Quang Khôi báo cáo kết quả công tác năm 2020
và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021

Đặc biệt, trong công tác bảo đảm TTATGT đường sắt, Cục đã chủ động triển khai, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với 34 tỉnh/thành phố có đường sắt đi qua để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đường sắt và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo đúng lộ trình. Trong đó, về đường ngang, hoàn thành công tác phê duyệt, chỉ đạo Tổng công ty ĐSVN thực hiện đầu tư nâng cấp 56 đường ngang; Xóa bỏ được 208 vị trí lối đi tự mở so với thời điểm 30/12/2019; Rào thu hẹp 1.499/1.976 vị trí giao cắt đường bộ - đường sắt; Cắm biển “Chú ý tàu hỏa” tại 3.064/3.890 vị trí; Tổ chức cảnh giới ATGT tại 370/548 vị trí giao cắt... Vì vậy, tai nạn giao thông đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019.

Nhiệm vụ thực hiện Chính phủ điện tử, công tác cải cách hành chính đã được Cục thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đầy đủ. Các nhiệm vụ cải cách hành chính đúng tiến độ, kế hoạch năm 2020. Các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến đều đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu do Bộ GTVT giao.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục ĐSVN Vũ Quang Khôi cũng trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tập trung vào hoàn thiện hệ thống VBQPPL, tuyên truyền phổ biến pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, đề án; công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải đường sắt; bảo đảm TTATGTĐS và xóa bỏ lối đi tự mở; công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng đường sắt; công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đường sắt, khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; tăng cường ứng dụng CNTT và cải cách thủ tục hành chính. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Cục ĐSVN đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 .

Nhấn mạnh vai trò, vị trí, nhiệm vụ năm 2021 của Cục ĐSVN, Bộ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa khắc phục các hạn chế, có các giải pháp đột phá thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định vai trò, uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đường sắt. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, rà soát lại việc tuyển dụng, bổ nhiệm đối với toàn bộ CBCNV để điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo đúng quy định; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ mới ưu tú để xây dựng được bộ khung cán bộ quản lý Nhà nước giỏi.
 
Đối với việc triển khai công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, Bộ trưởng chỉ đạo Cục phải khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các văn bản pháp luật liên quan làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2021 và các năm tiếp theo; nâng cao chất lượng văn bản; kịp thời điểu chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng các văn bản pháp luật cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo động lực phát triển ngành; phải xây dựng, tham mưu Bộ GTVT về chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Đường sắt, trong đó nêu rõ hướng ưu tiên đầu tư hạ tầng đường sắt kết nối cảng biển, kết nối với với các phương thức khác như sân bay, bến xe...; hướng đầu tư các tuyến mới...

Bên cạnh đó, Cục ĐSVN cần tập trung một số nhiệm vụ khác như rà soát, có giải pháp triển khai thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông, xử lý lối đi tự mở khi được Nhà nước cấp vốn; đẩy mạnh truyền thông về đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành ngành Đường sắt.

“Đường sắt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử đất nước và ngành GTVT. Vì thế vai trò của Cục Đường sắt là làm sao khôi phục được lịch sử vẻ vang của ngành, phát triển một cách đột phá để đúng với vai trò là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng của đất nước, kết nối Bắc - Nam, kết nối các vùng sâu, vùng xa. Không thể để đường sắt mãi trì trệ, xã hội rất mong đợi”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh và đề nghị Cục ĐSVN có những giải pháp quyết liệt để đưa thập kỉ 2021-2030 là thập kỷ phát triển của đường sắt. 

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức Cục ĐSVN, Cục trưởng Vũ Quang Khôi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Cục ĐSVN nghiêm túc đưa vào chương trình nhiệm vụ năm 2021, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Cục ĐSVN đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể, 07 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ Cục ĐSVN trao tặng giấy khen cho 02 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020”; 11 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”. Đồng thời, Chính quyền, Công đoàn Cục ĐSVN đã ký kết chương trình và phát động phong trào thi đua năm 2021 với mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tích cực công tác; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Cục ĐSVN, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Nguồn: Mt.gov.vn