HIỆP ĐỊNH VỀ LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (OSJD)
Ngày cập nhật : 28/12/2015

HIỆP ĐỊNH VỀ LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (OSJD)

Trích yếuHIỆP ĐỊNH VỀ LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (OSJD)
Số ký hiệu
Ngày ban hành1/5/2008
File đính kèm:HD_lien_van_hanh_khach_quoc_te_OSJD.doc
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
108/2016/QH13

Luật Điều ước quốc tế

9/4/2016

QUY TẮC CHI TIẾT LÀM VIỆC CỦA HIỆP ĐỊNH LIÊN VẬN HÀNG HÓA ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ (OSJD)

01/11/1951

QUY TẮC CHI TIẾT LÀM VIỆC CỦA HIỆP ĐỊNH LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ (OSJD)

1/5/2008

HIỆP ĐỊNH ĐƯỜNG SẮT BIÊN GIỚI VIỆT -TRUNG

1992

BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ VIỆC THÀNH LẬP HIỆP HỘI ĐƯỜNG SẮT MÊ CÔNG MỞ RỘNG

8/2014

HIỆP ĐỊNH VỀ QUY TẮC THANH TOÁN TRONG LIÊN VẬN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ (OSJD)

01/07/2014
62/1999/QĐ-CTN

HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO HÀNG HOÁ QUÁ CẢNH

4/6/1999