Quyết định số 234/QĐ-CĐSVN ngày 30/6/2016 về việc ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Cục ĐSVN
Ngày cập nhật : 01/07/2016
Trích yếuQuyết định số 234/QĐ-CĐSVN ngày 30/6/2016 về việc ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Cục ĐSVN
File đính kèm:234QĐ.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2

Quyết định số 2143/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ GTVT

3

Quyết định 2240/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2017 về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Cục Đường sắt Việt Nam

4

Quyết định 2323/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2017 quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải

5

Đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu

6

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản