Quyết định số 234/QĐ-CĐSVN ngày 30/6/2016 về việc ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Cục ĐSVN
Ngày cập nhật : 01/07/2016
Trích yếuQuyết định số 234/QĐ-CĐSVN ngày 30/6/2016 về việc ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Cục ĐSVN
File đính kèm:234QĐ.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2

Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

3

Công bố điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam phục vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018

4 46/2018/NĐ-CP 14/03/2018

Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/03/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

5 16/2018/TT-BGTVT 04/04/2018

Thông tư 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/04/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

6

Quyết định số 178/QĐ-CĐSVN ngày 17/4/2018 về việc ban hành kế hoạch của BGTVT thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"