Thông tư 42/2016/TT-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành và bảo trì đường sắt đô thị
Ngày cập nhật : 04/01/2017
Trích yếuThông tư 42/2016/TT-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành và bảo trì đường sắt đô thị
Số ký hiệu42/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành19/12/2016
Loại văn bản
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
File đính kèm:Thông_tư_42-2016-BGTVT_Ban_hành_Quy_chuẩn_93_về_vận_hành,_bảo_trì_ĐS_đô_thị.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2 56/2013/TT-BGTVT 27/12/2013

Thông tư 56/2013/TT-BGTVT ngày 27/12/2013 quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách

3 08/2017/TT-BTC 24/01/2017

Thông tư 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

4 52/2016/TT-BTNMT 16/02/2017

Thông tư 52/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

5 49/2016/TT-BTNMT 28/12/2016

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

6 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016

Thông tư 47/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia