Thông tư 49/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
Ngày cập nhật : 16/03/2017
Trích yếuThông tư 49/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
Số ký hiệu49/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành28/12/2016
Loại văn bản
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
File đính kèm:49_2016_TT-BTNMT_16235273.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2 28/2017/TT-BGTVT 29/08/2017

Thông tư 28/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

3 22/2017/TT-BGTVT 07/07/2017

Thông tư 22/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

4 163/QĐ-BGTVT 24/01/2018

Quyết định 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Giao thông Vận tải

5 3744/QĐ-BGTVT 29/12/2017

Quyết định 3744/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông Vận tải

6 3643/QĐ-BGTVT 27/12/2017

Quyết định 3643/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 về việc ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2018 của Bộ Giao thông Vận tải