Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu
Ngày cập nhật : 20/12/2017
Tên tiêu chuẩnTiêu chuẩn quốc gia TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu
Số ký hiệuTCVN 11815:2017
Ngày công bố ban hành15/8/2017
File đính kèm:QĐ_2229.QĐ-BKHCN.pdfTCVN11815-2017.pdf
STTSố ký hiệuNgày công bốTên tiêu chuẩn
2 TCCS 11:2022/VNRA 9/9/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 11: 2022/VNRA Đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

3 TCCS 07:2022/VNRA 29/9/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 07:2022/VNRA Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt thường (Bảo trì và nghiệm thu sản phẩm)

4 TCCS 03:2022/VNRA 29/9/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2022/VNRA Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt (Phần duy tu và bảo quản)

5 TCCS 10:2022/VNRA 23/8/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 10:2022/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, thiết bị, linh kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình Thông tin tín hiệu đường sắt

6 TCCS 09:2022/VNRA 23/8/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 09:2022/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình tín hiệu đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm)

7 TCCS 08:2022/VNRA 23/8/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 08:2022/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình thông tin đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm)

8 TCCS 05:2022/VNRA 31/8/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 05:2022/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình cầu, cống, hầm đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm)

9 TCCS 06:2022/VNRA 14/6/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2022/VNRA - Vật tư, vật liệu, phụ kiện chủ yếu sử dụng trong công tác bảo trì công trình cầu, cống, hầm đường sắt

10 TCCS 04:2022/VNRA 14/6/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 04:2022/VNRA Vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt

11 TCCS 02:2022/VNRA 28/4/2022

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2022/VNRA “Tà vẹt sợi tổng hợp – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu –Phần 1: Trên đường và cầu đường sắt”