Tài liệu phục vụ Hội thảo khoa học :"Nghiên cứu thiết kế và lắp đặt thử nghiệm hệ thống thiết bị chạy tàu kế tiếp trong khu gian đóng đường nửa tự động"
Ngày cập nhật : 28/01/2021
Trích yếuTài liệu phục vụ Hội thảo khoa học :"Nghiên cứu thiết kế và lắp đặt thử nghiệm hệ thống thiết bị chạy tàu kế tiếp trong khu gian đóng đường nửa tự động"
File đính kèm:Decuongdetaichaytauketiep28.1.2021_(1).docxBáo_cáo_đề_tài_chạy_tàu_kế_tiếp.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2

Kiến trúc Chính phủ Điện tử 2.0 của Bộ Giao thông Vận tải

3

Lấy ý kiến góp ý cho 02 Dự thảo TCVN về Tương thích điện từ

4

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn TCVN “Hệ thống thông tin phục vụ chạy tàu” – Mã số TC2014

5

Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp cơ sở góp ý cho Dự thảo "Đường sắt tốc độ cao - Tiêu chuẩn thiết kế"

6

Công bố kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp đánh giá chất lượng thực tế của nền đường sắt đang khai thác ở Việt Nam, áp dụng thử nghiệm cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn”. Mã số: DT183014