Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT
Ngày cập nhật : 09/04/2021
Trích yếuLấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT
File đính kèm:van_ban_Bộ.pdfThuyết_minh.pdfDự_thảo_thông_tư.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2

Lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung hông tư số 21/2018/ -BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

3

Lấy ý kiến Dự thảo (lần 1) Thông tư thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 và Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT

4

TCCS đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng KCHT giao thông lĩnh vực đường sắt

5

Dự thảo sửa đổi Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT

6

Dự thảo (lần 2) Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên