Thông tư số 14/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Ngày cập nhật : 25/07/2023
Thông tư số 14/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Trích yếuThông tư số 14/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Số ký hiệuThông tư số 14/2023/TT-BGTVT
Ngày ban hành30/6/2023
Loại văn bảnThông tư Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
File đính kèm:Thông_tư_số_14.2023.TT_-_BGTVT.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2 Quyết định số 354/QĐ-BGTVT 29/3/2024

Quyết định số 354/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các tổ chức hành chính thuộc Cục Đường sắt Việt Nam

3 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP 06/3/2024

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

4 Nghị định 91/2023/NĐ-CP 14/12/2023

Nghị định số 91/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định 01/2022/ND-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ

5 Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT 29/9/2023

Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

6 Nghị định 62/2023/NĐ-CP 18/8/2023

Nghị định 62/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp