CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM | VIETNAM RAILWAY AUTHORITY
Năm 2017: Nhiều bước tiến nổi bật trong hợp tác GTVT Việt - Lào

Năm 2017: Nhiều bước tiến nổi bật trong hợp tác GTVT Việt - Lào

Nhận lời mời của Bộ Công chính và Vận tải nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Bộ CC&VT Lào) từ ngày 29/11/ - 01/12/2017, Đoàn đại biểu của Bộ GTVT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Bộ GTVT Việt Nam), do Thứ trưởng Lê Đinh Thọ dẫn đầu và Đoàn đại biểu Bộ CC&VT Lào do Thứ trưởng Santisouk Simmalavong dẫn đầu đã có cuộc làm việc giữa hai Bộ để tổng kết các hoạt động hợp tác song phương trong năm 2017, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm của Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.
Italia quan tâm hợp tác đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam

Italia quan tâm hợp tác đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam

Sáng 28/11, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển kinh tế Italia Ival Scalfarotto và đoàn doanh nghiệp Italia. Cùng dự còn có bà Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni