CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM | VIETNAM RAILWAY AUTHORITY
Bộ Giao thông trình dự án đường sắt tốc độ cao vào năm 2018

Bộ Giao thông trình dự án đường sắt tốc độ cao vào năm 2018

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ trình Chính phủ Đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào năm 2018, sau khi Chính phủ thẩm định sẽ trình Quốc hội xem xét. Nếu Quốc hội cho phép đầu tư, dự kiến dự án sẽ được triển khai từ năm 2020.
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát động thi đua trong toàn Ngành GTVT

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát động thi đua trong toàn Ngành GTVT

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành GTVT năm 2017 và các năm tiếp theo, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ GTVT sáng nay (10/1/2017), thay mặt Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát động thi đua trong năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn ngành phát huy truyền thống 71 năm “Đi trước mở đường”, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020.
Năm 2017, Cục Đường sắt tích cực khẳng định vai trò quản lý nhà nước

Năm 2017, Cục Đường sắt tích cực khẳng định vai trò quản lý nhà nước

Chiều 3/1/2017, Cục Đường sắt VN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tới dự và chỉ đạo hội nghị