CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM | VIETNAM RAILWAY AUTHORITY

Chỉ thị số 07/CT-BGTVT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải

Ngày 03/8/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-BGTVT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải.
Hội nghị Nhóm công tác đặc biệt lần thứ 18 về kết nối tuyến đường sắt xuyên Á từ Singapore đến Côn Minh (Trung Quốc)

Hội nghị Nhóm công tác đặc biệt lần thứ 18 về kết nối tuyến đường sắt xuyên Á từ Singapore đến Côn Minh (Trung Quốc)

Ngày 27/7 tại Hà Nội, Cục Đường sắt Việt Nam được sự ủy quyền của Bộ GTVT, đảm nhận vai trò nước chủ nhà Việt Nam chính thức tổ chức Hội nghị Nhóm công tác đặc biệt lần thứ 18 về kết nối đường sắt xuyên Á từ Singapore - Côn Minh (Trung Quốc) (gọi tắt là SWG-SLRL 18).