http://vnra.gov.vn/van-ban

Hoạt động vận tải

Vận tải hàng hóa bằng đường sắt: Hội nhập trên những toa xe “cụ”!

Cũ kỹ, lạc hậu và hết thời gian khấu hao cơ bản nhưng những đoàn tàu hỏa chở hàng ở vào tuổi “cố”, tuổi “cụ” vẫn đang phải gồng mình chạy mỗi ngày trên các tuyến đường sắt cả nước…

Lắp đặt, khai thác đường ray không mối nối trên ĐSVN: Công nghệ mang tính khả thi

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, ở một số nước phát triển ĐS không mối nối đã được sử dụng. Ngay ở các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...; ĐS không mối nối cũng đã được sử dụng rộng rãi. Công nghệ hàn ray và ĐS không mối nối được coi như một bước tiến về kết cấu hạ tầng trên ĐS.

1