http://vnra.gov.vn/van-ban

Hợp tác quốc tế

Đường sắt Nga tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Đường sắt Nga tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Đường sắt Nga muốn hợp tác đầu tư vận tải đường sắt tại Việt Nam, nhất là toa xe và vận tải logistics.
Tạo điều kiện thuận lợi phát triển mạng đường sắt xuyên Á

Tạo điều kiện thuận lợi phát triển mạng đường sắt xuyên Á

Cần thúc đẩy hợp tác phát triển đường sắt, vận tải liên vận đa phương thức và hệ thống logistics khu vực châu Á.
Chương trinh, tình hình hoạt động hợp tác quốc tế

Chương trinh, tình hình hoạt động hợp tác quốc tế

Trích văn bản số 80/CĐSVN-KHĐT ngày 18/01/2010 của CĐSVN gửi Bộ GTVT về việc Báo cáo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2009 và dự kiến chương trình năm 2010.
1