http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 06/02/2020

Công bố kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp đánh giá chất lượng thực tế của nền đường sắt đang khai thác ở Việt Nam, áp dụng thử nghiệm cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn”. Mã số: DT183014

File đính kèm: BAO_CAO_TOM_TAT_-_De_tai_DT183014.docx