http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 10/02/2020

Công bố kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu xác định tốc độ chạy tàu hợp lý qua các kết cấu nhịp cầu đường sắt điển hình trên tuyến đường sắt Thống Nhất hiện nay”. Mã số: DT183008

File đính kèm: Bao_cao_tom_tat_-_De_tai_DT183008.docx