http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 01/08/2022

Dự thảo TCVN “Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) - Hồ sơ truyền thông của hệ thống TCN” - Mã số: TC 2215

File đính kèm: Dự_thảo_TCVN_mã_số_TC2215.rar