http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 10/07/2022

Dự thảo TCVN “Yêu cầu về giao diện người dùng trong hệ thống điều khiển chạy tàu bằng thông tin liên lạc (CBTC)”

File đính kèm: Dự_thảo_TCVN_Hệ_thống_điều_khiển_chạy_tàu_bằng_thông_tin_liên_lạc_(CBTC).rar