http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 18/08/2020

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn TCVN “Hệ thống thông tin phục vụ chạy tàu” – Mã số TC2014

File đính kèm: Ban_tieng_anh.pdf Mau_xin_y_kien_gop_y.doc TC_he_thong_TT_phuc_vu_chay_tau.docx