http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 26/07/2017

Tài liệu phục vụ Hội thảo đóng góp ý kiến cho Đề tài “Nghiên cứu kiểm toán mật độ tà vẹt bê tông dự ứng lực cho cầu ray 50kg/m L=25m đường sắt khổ 1000mm và 1435mm”

File đính kèm: Bao_cao_tong_ket.rar