http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/07/2019

Tài liệu tham dự Hội thảo đóng góp ý kiến cho Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp đánh giá chất lượng thực tế của nền đường sắt đang khai thác ở Việt Nam, áp dụng thử nghiệm tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn”. Mã số: DT183014

File đính kèm: BAO_CAO_TOM_TAT_-_De_tai_DT183014.docx Thuyetminh_Detai_DT183014.pdf