http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/07/2019

Tài liệu tham dự Hội thảo đóng góp ý kiến cho Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu xác định tốc độ chạy tàu hợp lý qua các kết cấu nhịp cầu đường sắt điển hình trên tuyến đường sắt Thống nhất hiện nay”, Mã số: DT 183008.

File đính kèm: Bao_cao_tom_tat_-_De_tai_DT183008.docx Thuyet_minh_de_tai.pdf