http://vnra.gov.vn/van-ban

Quy hoạch, chiến lược, dự án

Xin ý kiến về hồ sơ Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Xin ý kiến về hồ sơ Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Xin ý kiến hồ sơ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hà Nội

Xin ý kiến hồ sơ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hà Nội

Xin ý kiến hồ sơ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hồ Chí Minh

Xin ý kiến hồ sơ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy làm việc với lãnh đạo TP.HCM về Quy hoạch đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận về Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM và Hà Nội đến năm 2035.

Ngày 12/4/2024, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Danh Huy và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh (trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh). Tham dự cuộc họp có đại diện UBND thành phố Hồ Chí Minh và các Sở ngành, quận, huyện, TP. Thủ Đức và đơn vị liên quan; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Lấy ý kiến Báo cáo giữa kỳ (BCGK) Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Lấy ý kiến Báo cáo giữa kỳ (BCGK) Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Xin ý kiến đối với Báo cáo đầu kỳ (BCĐK) Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối và ga liên vận quốc tế

Xin ý kiến đối với Báo cáo đầu kỳ (BCĐK) Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối và ga liên vận quốc tế