http://vnra.gov.vn/van-ban

Quy hoạch, chiến lược, dự án

Bộ GTVT chính thức công bố quy hoạch đường sắt

Bộ GTVT chính thức công bố quy hoạch đường sắt

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, sẽ đề xuất cơ chế huy động vốn ngoài vốn ngân sách để thực hiện quy hoạch đường sắt.
Bộ GTVT chính thức công bố quy hoạch đường sắt

Bộ GTVT chính thức công bố quy hoạch đường sắt

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, sẽ đề xuất cơ chế huy động vốn ngoài vốn ngân sách để thực hiện quy hoạch đường sắt.

Đến năm 2030, quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km.
Quy hoạch giao thông vận tải đường sắt theo hướng hiện đại, chi phí hợp lý

Quy hoạch giao thông vận tải đường sắt theo hướng hiện đại, chi phí hợp lý

Giao thông vận tải đường sắt được quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ về kết cấu hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và công nghiệp đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao, chi phí hợp lý, nhanh, an toàn...
Chiến lược và Quy hoạch phát triển đường sắt

Chiến lược và Quy hoạch phát triển đường sắt

Mục tiêu của Chiến lược và Quy hoạch nhằm phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải, công nghiệp và dịch vụ với trình độ cao; bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả; tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường...
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam

Ngày 20/2/2012, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 348/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP. Hà Nội

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP. Hà Nội

Ngày 18/6/2012, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP. Hà Nội.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 6/6/2013, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã ký ban hành Quyết định số 1556/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Ngày 27/8/2013, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành Quyết định số 2563/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
1