http://vnra.gov.vn/van-ban

Quy hoạch, chiến lược, dự án

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Xin ý kiến đối với Báo cáo đầu kỳ (BCĐK) Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối và ga liên vận quốc tế

Xin ý kiến đối với Báo cáo đầu kỳ (BCĐK) Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối và ga liên vận quốc tế

Xin ý kiến đối với Báo cáo đầu kỳ (BCĐK) Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Xin ý kiến đối với Báo cáo đầu kỳ (BCĐK) Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Xin ý kiến Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh

Xin ý kiên Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh

Xin ý kiến Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hà Nội

Xin ý kiến Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hà Nội
Bộ GTVT chính thức công bố quy hoạch đường sắt

Bộ GTVT chính thức công bố quy hoạch đường sắt

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, sẽ đề xuất cơ chế huy động vốn ngoài vốn ngân sách để thực hiện quy hoạch đường sắt.
Bộ GTVT chính thức công bố quy hoạch đường sắt

Bộ GTVT chính thức công bố quy hoạch đường sắt

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, sẽ đề xuất cơ chế huy động vốn ngoài vốn ngân sách để thực hiện quy hoạch đường sắt.