http://vnra.gov.vn/van-ban

Thông báo

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đối với Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình và các đơn vị có liên quan

Kết luận thanh tra số 1698/KL-CĐSVN ngày 02/8/2023 về Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đối với Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình và các đơn vị có liên quan

Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Kết quả thi vòng 2 tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Quyết định công nhận Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Quyết định phê duyệt danh sách các ứng viên đủ điều kiên dự thi tuyển công chức, Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Quyết định phê duyệt danh sách các ứng viên đủ điều kiên dự thi tuyển công chức, Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam