http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/09/2020

Cục Đường sắt Việt Nam vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020

Cục Đường sắt Việt Nam vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020

         Ngày 25/9, Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 tại Trụ sở Cục Đường sắt Việt Nam. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước của Cục Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2016-2020, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để cán bộ công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đồng thời đề ra phương hướng, đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Cục Đường sắt Việt Nam trong những năm tiếp theo, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

         Tham dự Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục ĐSVN; các đ/c Lãnh đạo các Phòng cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục ĐSVN (theo hình thức trực tuyến).

         Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị, Cục trưởng Vũ Quang Khôi trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Cục trưởng Vũ Quang Khôi nhấn mạnh, từ Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Đường sắt Việt Nam lần thứ nhất đến nay, phong trào thi đua của Cục Đường sắt Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thi đua, khen thưởng được coi là một trong những động lực để đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của cán bộ công chức, người lao động; thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng Cục Đường sắt Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường sắt.

Cục trưởng Vũ Quang Khôi trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020

và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025

            Từ các phong trào thi đua hàng năm đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài khen thưởng hàng năm, Cục Đường sắt Việt Nam luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

             Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ, Tập thể Lãnh đạo và Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Vũ Quang Khôi đã trao giấy khen cho các tập thể:  Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng QLXD&KCHTĐS, VTATGT, Đội TTAT số 2 Cục ĐSVN và 08 cá nhân gồm các đồng chí: Đ/c Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; đ/c Vũ Thị Thắm Chuyên viên chính Phòng QLXD&KCHTĐS; đ/c Bùi Thế Thành, Trưởng phòng VTATGT; đ/c Uông Đình Hùng, Phó Trưởng phòng VTATGT; đ/c Phạm Đức Thuận – Chuyên viên Phòng QLXD&KCHTĐS; đ/c Vũ Ngọc Quang – Chuyên viên chính, công chức thanh tra Phòng PCTT; đ/c Nguyễn Thị Thảo Như, Phó Trưởng phòng TTAT II; đ/c Nguyễn Văn Bình, Chuyên viên Phòng TTAT III đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong

phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

             Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí bầu đồng chí đ/c Vũ Thị Thắm Chuyên viên chính Phòng QLXD&KCHTĐS là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước cấp Bộ giai đoạn 2016- 2020.

             Thay mặt Hội nghị, Cục trưởng Vũ Quang Khôi khái quát mục tiêu cho công tác thi đua 5 năm tới (2021-2025) là: kỷ cương, đoàn kết, chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả; đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đường sắt; đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

 KHCN-MT&HTQT