http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/02/2016

Các Dự án kêu gọi đầu tư

Các Dự án kêu gọi đầu tư

1. Dự án đầu tư xây dựng đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

2. Dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

3. Nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh

4. Đường sắt đô thị tuyến số 6 (từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Nội Bài)

5. Dự án xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh

6. Các dự án Xã hội hóa đường sắt theo Quyết định số 4907/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2014 của Bộ GTVT

7. Các Dự án đầu tư đường sắt theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính Phủ