http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 21/07/2015

Lãnh đạo cục

Ông Vũ Quang Khôi

Cục trưởng

Ông Đặng Sỹ Mạnh

Phó Cục trưởng 

Ông Nguyễn Huy Hiền

Phó Cục trưởng

Ông Khương Thế Duy

Phó Cục trưởng