http://vnra.gov.vn/van-ban
Tìm kiếm đơn giản Tìm kiếm nâng cao

STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
1

Quyết định số 234/QĐ-CĐSVN ngày 30/6/2016 về việc ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Cục ĐSVN

2 77/QĐ-CĐSVN 6/4/2016

Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các Đề án năm 2016 của Cục Đường sắt Việt Nam

3 244/QĐ-BGTVT 01/02/2016

Quyết định số 244/QĐ-BGTVT ngày 01/02/2016 về việc công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

4 78/2015/TT-BGTVT 9/12/2015

Thông tư 78/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia

5 76/2015/TT-BGTVT 1/12/2015

Thông tư 76/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

6 74/2015/TT-BGTVT 24/11/2015

Thông tư 74/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị

7 11/2015/TT-BGTVT 20/4/2015

Thông tư 11/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015 quy định kiểm tra thiết bị đuôi tàu

8 31/2015/TT-BGTVT 17/7/2015

Thông tư 31/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị

9 12/2015/TT-BGTVT 20/4/2015

Thông tư 12/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt

10 81/2015/TT-BGTVT 25/12/2015

Thông tư 81/2015/TT-BGTVT ngày 25/12/2015 quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

11 83/2014/TT-BGTVT 30/121/2014

Thông tư 83/2014/TT-BGTVT ngày 30/121/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia

12 58/2012/TT-BGTVT 28/12/2012

Thông tư 58/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

13 77/2015/TT-BGTVT 7/12/2015

Thông tư 77/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị

14 77/2015/TT-BGTVT 7/12/2015

Thông tư 77/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị

15 36/2011/TT-BGTVT 03/04/2009

Thông tư 36/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

1