http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 11/06/2023

xin ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Đường sắt tiêu chuẩn khổ đường 1435 - Thiết kế - Thiết kế ga và đầu mối” Mã số: TC 2241

File đính kèm: HS_lấy_ý_kiến.rar