Các nhiệm vụ môi trường
Tìm kiếm đơn giản Tìm kiếm nâng cao

STTTên nhiệm vụNăm thực hiệnKết quả thực hiện
1

Đề án bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đường sắt

2015
2

Kiểm tra, đánh giá, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đường sắt

2012
3

Đánh giá tác động môi trường của dầu thải đầu máy, toa xe và thí điểm giải pháp thu gom, xử lý

2011
4

Xây dựng sổ tay công tác bảo vệ môi trường ngành giao thông vận tải đường sắt

2011
5

Kiểm tra, đánh giá; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đường sắt; tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đường sắt

2011
6

Đánh giá tác động môi trường của dầu thải đầu máy, toa xe và thí điểm giải pháp thu gom, xử lý

7

Đánh giá, xây dựng giải pháp cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường tại ga Hà Nội

2010
8

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ngành đường sắt

2010
9

Hoạt động quản lý môi trường đường sắt

2010
10

Xây dựng định mức sử dụng nhiên liệu cho phương tiện vận tải của ĐS

2009 - Xây dựng định mức sử dụng nhiên liệu kéo tầu cho các loại đầu máy, ứng với các loại tầu khác nhau, chạy trên các khu đoạn khác nhau. - Xây dựng định mức sử dụng nhiên liệu phát điện theo lượng điện tiêu thụ kW.h hoặc theo giờ máy hoạt động, ứng với các đoàn tầu khác nhau. - Đánh giá định mức mới qua so sánh chỉ tiêu nhiên liệu tổng gộp
11

Hỗ trợ chế tạo thử nghiệm 01 toa xe đường sắt bảo đảm tiêu chuẩn giao thông tiếp cận, lựa chọn tuyến và công bố đưa vào sử dụng

2008-2011
12

Khảo sát, đo đạc, đánh giá thực trạng các yếu tố môi trường trong các loại toa xe hành khách; so sánh đối chiếu với tiêu chuẩn và đề xuất giải pháp bảo đảm môi trường cho hành khách đi tàu

2008
13

Xây dựng và ban hành quy định thu gom, xử lý, lưu giữ, vận chuyển chất thải tại các ga đường sắt

2008
14

Điều tra, khảo sát, xây dựng mô hình xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học nhanh trên một số đoàn tàu điểm; đề xuất các giải pháp nhân rộng trên các đoàn tàu khách của Đường sắt Việt Nam Mã số: MT 083002

2008-2009 Nghiên cứu và lựa chọn được thiết bị vệ sinh có công nghệ xử lý hiện đại (công nghệ hút chân không và công nghệ xử lý sinh học nhanh), hoàn toàn chủ động chế tạo trong nước, giá thành hạ, đáp ứng được chỉ tiêu nước thải sinh hoạt TCVN 6772-2000, phù hợp cho việc lắp đặt đại trà trên các toa xe khách của ĐSVN. Thiết bị này đã được lắp đặt và vận hành thử nghiệm trên 03 toa xe An11505, Bn21502 và A31504 chạy hành trình Bắc - Nam
15

Xây dựng tiấu chuẩn quốc gia về độ rung và chấn động dọc tuyến đường sắt

2007
16

Xây dựng tiấu chuẩn quốc gia về tiếng ồn dọc tuyến đường sắt

2007
17

Báo cáo hiện trạng và xây dựng qui chế bảo vệ môi trường trong ngành đường sắt

2004
1