http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 26/10/2015

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác Xây dựng Quy định kỹ thuật chung và Tiêu chuẩn về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị.

 Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác Xây dựng Quy định kỹ thuật chung và Tiêu chuẩn về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị.
Theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, sáng ngày 30/6/2015, Cục trưởng Vũ Quang Khôi đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt – Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội bàn về các nội dung liên quan đến việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn công tác JICA (Nhật Bản) xây dựng Tiêu chuẩn về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị.


Cục trưởng Vũ Quang Khôi chủ trì tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Cục trưởng nhấn mạnh việc xây dựng Quy định kỹ thuật chung và Tiêu chuẩn về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị là đòi hỏi cấp bách, đồng thời là trách nhiệm chung của các đơn vị trong ngành. Trong đó, việc cung cấp tài liệu liên quan cho Đoàn công tác JICA (Nhật Bản) có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng Dự thảo các Tiêu chuẩn vận hành, bảo trì các tuyến đường sắt đô thị. Theo kế hoạch thời gian hỗ trợ của Đoàn công tác JICA kéo dài tới tháng 11/2015, vì vậy việc cung cấp các tài liệu cần hoàn thành trong tháng 7/2015 thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu tiến độ và chất lượng.

Về phía các đơn vị tham gia họp cũng thể hiện sự đồng thuận với chủ trương của Bộ GTVT và sự chủ động vào cuộc khẩn trương, kịp thời của Cục Đường sắt Việt Nam, đồng thời cũng nêu lên những tồn tại, khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị Tổng thầu dẫn tới một số tài liệu hiện nay vẫn chưa thể cung cấp đầy đủ.

Kết luận cuộc họp, Cục trưởng một lần nữa khẳng định: Công tác xây dựng Quy định kỹ thuật chung và Tiêu chuẩn về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị là hết sức cần thiết. Vì vậy, đề nghị các đơn vị liên quan cần nỗ lực, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, mỗi đơn vị cần cử một lãnh đạo để theo dõi, chỉ đạo sát sao nhằm tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn công tác JICA hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã đề ra.

TVD