http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 25/02/2021

Kiến trúc Chính phủ Điện tử 2.0 của Bộ Giao thông Vận tải

File đính kèm: KTCP_ĐT_Bộ_GTVT_phiên_bản_2.0.pdf QĐ_ban_hành.pdf