http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 25/10/2017

Tài liệu phục vụ Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho đề tài "Xây dưng mô phỏng thực hành giải quyết tai nạn giao thông đường sắt"

File tài liệu đề nghị tải về theo liên kết sau: https://drive.google.com/file/d/0B6XpfAUAjw3yRXdTVTExTU1nUnc/view?usp=sharing