http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 26/05/2021

Bộ GTVT tổ chức ký hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021

Bộ GTVT tổ chức ký hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021
Chiều ngày 24/5, Bộ GTVT đã tổ chức triển khai lễ ký hợp đồng đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trước sự chứng kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, cùng lãnh đạo các Vụ tham mưu trực thuộc Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phạm vi Hợp đồng được ký kết bao gồm số lượng đặt hàng như sau: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; Công tác khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; Công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác. Thời gian thực hiện Hợp đồng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Tổng giá trị Hợp đồng là 2.821.9 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch UBQLVNN Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN đã khẩn trương trao đổi, bàn bạc, đàm phán trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác cao để đi đến thống nhất những nội dung cơ bản của Hợp đồng. Sau khi hợp đồng được ký kết, yêu cầu hai bên khẩn trương triển khai nhanh những nhiệm vụ bảo trì KCHTĐS quốc gia nhằm đảm bảo hoạt động giao thông đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng, thu nhập, đời sống của người lao động ngành đường sắt. 

Lãnh đạo Bộ GTVT và UBQLVNN chỉ đạo, trong quá trình thực hiện, Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN trao đổi, thống nhất, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung còn vướng mắc để có căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện Hợp đồng một cách liên tục, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục ĐSVN Vũ Quang Khôi và Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN Đặng Sỹ Mạnh ký kết hợp đồng

Trước đó, ngày 19/5/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công văn hỏa tốc 636/TTg-CN trong đó yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5/2021. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 20/5/2021, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 4521/BGTVT-KCHT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Đường sắt VN trên cơ sở kế hoạch bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 (Quyết định số 2420 ngày 25/12/2020), Quyết định giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước năm 2021 (Quyết định số 2520 ngày 30/12/2020) của Bộ GTVT, ký hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia cho Tổng công ty Đường sắt VN.

Liên quan hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021, Bộ GTVT yêu cầu quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia phù hợp với quy định; Cục Đường sắt VN thực hiện vai trò bên đặt hàng theo quy định của Nghị định số 32/2018 và các quy định pháp luật khác liên quan.

Bộ GTVT cũng giao Vụ KCHT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai thực hiện những nội dung công việc trên. Để đảm bảo tiến độ công việc, các cơ quan, đơn vị phối hợp trên nguyên tắc các hoạt động quản lý, bảo trì KCHT đường sắt của Tổng công ty Đường sắt VN được tổ chức thực hiện thuận lợi, liên tục, theo quy định tại Thông tư số 03/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động GTVT đường sắt thông suốt, an toàn.

Được biết, ngay từ ngày 17/5/2021, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tham mưu thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ cùng với Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN tập trung soạn thảo hợp đồng. Hai bên đã nghiên cứu kỹ lưỡng và hoàn thành cơ bản nội dung để tiến hành ký hợp đồng, làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi ký hợp đồng, Tổng công ty ĐSVN sẽ triển khai tất cả các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong ngành./.

Nguồn: Mt.gov.vn