http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 13/10/2015

Hiệp định, hiệp ước quốc tế và nghị định thư đang triển khai thực hiện giữa cục ĐSVN và các nước

1. Hiệp ước đường sắt biên giới ký giữa Bộ GTVT và Bưu điện nước CHXHCN Việt Nam với Bộ Đường sắt nước CHND Trung Hoa tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1992.

2. Nghị định thư Hội nghị đường sắt biên giới lần thứ 37 được ký kết tại Côn Minh, Trung Quốc vào tháng 12/2013. Trong khuôn khổ Hiệp định này, Bộ GTVT Việt Nam đã ký với Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

3. Nghị định thư số 6 về Ga trung chuyển và Ga biên giới đường sắt thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh ký giữa Chính phủ các nước ASEAN (Phía Việt Nam do Bộ trưởng Đinh La Thăng ký).

4. Nghị định thư Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 41 ký tại Talin, Estonia vào tháng 6/2013 trong khuôn khổ hợp tác giữa các nước thành viên Tổ chức hợp tác đường sắt OSZD.