http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 22/04/2021

Dự thảo Hiệp định khung về kết nối giao thông vận tải đường sắt qua biên giới trong GMS

File đính kèm: 19.06.30_Revised_Draft_GMS_Railway_Framework_Agreement_(With_Track_Changes_and_Commentary)_(1).docx Bản_dịch_Dự_thảo_Hiệp_định_khung_GMRA.10.3.2021.docx