http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 18/10/2018

Dự thảo tiêu chuẩn bảo trì và vận hành đường sắt đô thị

File đính kèm: Hồ_sơ_Hội_nghị_cấp_Bộ_ngày_24-10-2018_-_Vận_hành.rar Hồ_sơ_Hội_nghị_cấp_Bộ_ngày_24-10-2018-Bảo_trì.rar