http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 25/10/2017

Tài liệu phục vụ Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho đề tài "Nghiên cứu, thiết kế chế tạo cabin lái tàu điện metro phục vụ công tác đào tạo nghề"

File tài liệu đề nghị tải về theo liên kết sau: https://drive.google.com/file/d/0B6XpfAUAjw3yWlhmMUdZaFR6MVU/view?usp=sharing