http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 28/09/2018

Lấy ý kiến dự thảo (lần1) Thông tư hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh, quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện nhiệm vụ vận tải đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội.

File đính kèm: CV_Gop_y._.doc Du_thao_HS_ho_tro_gia_cho_DN.docx