http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 03/06/2021

Lấy ý kiến góp ý về Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030

File đính kèm: Bao_cao_tiep_thu,_giai_trinh_y_kien_gop_y_(1).pdf