http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 02/04/2020

Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN Tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao

File đính kèm: 200130_Du_thao_TC1845-1_EN_(1.1).pdf 200130_Du_thao_TC1845-2_TB_(1.1).pdf