http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 21/05/2021

Lấy ý kiến Dự thảo Hợp đồng về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHTĐS Quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

File đính kèm: FILE_20210521_101420_CamScanner_05-21-2021_10.14.pdf FILE_20210521_101741_Dự_thảo_Hợp_đồng_đặt_hàng_QL_bảo_dưỡng_thường_xuyên_KCHTĐS_với_TCT_ĐSVN_(21.5.2021).pdf