http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 19/02/2021

TCCS đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng KCHT giao thông lĩnh vực đường sắt

File đính kèm: Tại_liệu_Hội_thảo_-_TCCS_về_ĐTM_KHCT_đường_sắt.rar