http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/10/2018

Hồ sơ Trình Bộ Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương

File đính kèm: Trinh_Bo_(TT09).rar