http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 31/01/2019

Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt (Phần Đường sắt)

File đính kèm: Bang_giai_trinh_NĐ_46.docx Du_thao.doc