http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 12/12/2013

Hội thảo phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục Đường sắt Việt Nam tại Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT, ngày 12/12/2013 Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội thảo phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục Đường sắt Việt Nam tại Hà Nội. Tại hội thảo có sự tham dự của hơn 30 đại biểu đến từ các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.