http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 03/01/2013

Tổ chức Hội nghị phổ biến một số Tiêu chuẩn, Quy chuẩn

Ngày 16/02/2012, Cục ĐSVN đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật mới được công bố, ban hành trong thời gian gần đây liên quan tới Đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia và đã nhận được những ý kiến đóng góp tích cực cho những Tiêu chuẩn, Quy chuẩn mới được ban hành và công bố này.