http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/03/2018

Số liệu cấp đổi giấy phép lái tàu do Cục Đường sắt Việt Nam quản lý

File đính kèm: Cap_doi_GP_2013.xls Cap_doi_GP_2014.xls Cap_doi_GP_2015.xls Cap_doi_GP_2016.xls Cap_doi_GP_2017.xls Cap_doi_GP_2018.xls