http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 01/02/2024

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế

Báo cáo giữa kỳ quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1BdvekjGaFLoIiJG1JsIYt5pvkYtFwMSR?usp=drive_link